Ärende- och dokumenthantering

Riktlinje för ärende- och dokumenthantering.

Antaget av Kommunfullmäktige den 26 november 2020, § 199.
Senast reviderad av Kommunfullmäktige den 29 maj 2023, § 99.

"Riktlinje för Arvika kommun och dess bolags ärende- och dokumenthantering" är uppdelad på tre olika delar. Den första delen (den allmänna delen) vänder sig till medborgare och tjänstepersoner med grundläggande information. I andra delen (ärendehantering) definieras vad är ett ärende är och hur hantering av allmänna handlingar går till. Den sista delen (utlämnande av allmänna handlingar) vänder sig främst till medborgare och andra organ som begär ut handlingar, för att tydliggöra hur det går till.

Hjälpte informationen på sidan dig?