Arkiv, lokal historia

interiör från kommunarkivet med arkivmappar och hyllor

Kommunarkivet förvarar myndigheternas arkiv. Det äldsta dokumentet i Arvikas kommunarkiv är från 1454.

Varje kommun ska ha ett kommunarkiv och hanteringen av kommunens dokument ska följa riktlinjerna i bland annat arkivlagen, arkivförordningen och kommunens arkivreglemente. Kommunarkivet tar emot, förtecknar och slutförvarar myndigheternas arkiv.

I kommunarkivet i stadshuset förvaras arkiv från alla nämnder, styrelser, kommunala bolag och stiftelser. Förutom för Arvika kommun finns arkiv som tillhörde före detta kommuner som (efter kommunsammanslagningarna 1952 och 1971) ingår i Arvika kommun. Det äldsta enhetliga arkivbeståndet tillhör Arvika köping som tillkom 1811. Det äldsta dokumentet som arkivet förvarar är för övrigt en kopia av ett fastebrev från 1454 upprättat av riddaren och lagmannen Amundh Hath.

Kommunarkivet hjälper till om du behöver söka äldre allmänna handlingar, men om du behöver kopior tar man ut en avgift för dessa.

Till arkivverksamheten hör också ett bildarkiv (det historiska bildarkivet) på cirka 40 000 bilder, som håller på att digitaliseras. De fotografier som hittills digitaliserats finns att titta på som lågupplösta bilder i det historiska bildarkivet på webbplatsen. Mot en avgift kan du också beställa bilder som du är intresserad av i större format.

Hjälpte informationen på sidan dig?