Allmän handling


Taxa för kopiering av allmän handling.

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 juni 2005, § 110.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 26 november 2020, § 199.

Kommunfullmäktige har i strategisk plan beslutat att införa taxa för allmänna handlingar avseende utlämnande av papperskopia och elektroniska handlingar.

Taxa för begäran av allmän handling fastställs i taxor och avgifter.

Media undantas från denna taxa.

Taxa allmän handling

Kostnad exklusive moms (kr)


Kopiering av pappershandling, sida 1-9

0

Kopiering av pappershandling, 10 sidor

50

Kopiering av pappershandling, överstigande 10 sidor, kr/sida

2

Utlämnande av elektronisk handling, sida 1-9

0

Utlämnande av elektronisk handling, 10 sidor

50

Utlämnande av elektronisk handling, överstigande 10 sidor, kr/sida

2

Hjälpte informationen på sidan dig?