Bestämmelser

Bestämmelser är dokument som är framtagna och beslutade av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Dokumenten anger hur Arvika kommun ska arbeta - de är alltså ett lokalt regelverk som gäller enbart i Arvika kommun.

Beslutade bestämmelser finns i bokstavsordning nedan under rubriken "Fler sidor".

Hjälpte informationen på sidan dig?