Taxor

Avsnittet Taxor anger de aktuella belopp som gäller inom den del av kommunens verksamhet som är avgiftsbelagd.

Nya taxor antas varje år av Kommunfullmäktige, vissa taxor och avgifter räknas utifrån tidigare fullmäktigebeslut.

Du hittar information om respektive taxa i bokstavsordning nedan under rubriken "Fler sidor".

Sammanställningen av årets taxor finns i pdf-filen Taxor och avgifter.

Hjälpte informationen på sidan dig?