Bolagsordningar

Bolagsordningar är aktiebolagens regelverk där ramarna för verksamheten anges, till exempel vad syftet är med verksamheten. Motsvarande regelverk för stiftelser kallas stadgar.

Beslutade bolagsordningar för de kommunala bolagen finns i bokstavsordning nedan under rubriken "Fler sidor".

Hjälpte informationen på sidan dig?