Reglementen

I reglementena anges de politiska organens arbetsordningar, bland annat vilka uppgifter man ska ägna sig åt och vilken sammansättning man ska ha.

Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Beslutade reglementen finns i bokstavsordning nedan under rubriken "Fler sidor".

Hjälpte informationen på sidan dig?