Val, mandatfördelning

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls tredje söndagen i september varje valår. Sedan mandatperioden 1994-1998 är det valår vart fjärde år.

På Valmyndighetens webbplats finns resultat från val och folkomröstningar från 1998 och framåt.

Mandatfördelning 2022-2026

Vid kommunvalet 2022 fanns det 20 840 röstberättigade personer i Arvika kommun och valdeltagandet var 81,05%. Antal giltiga röster var 16 891 och antalet ogiltiga var 310 (varav blanka 273, inte anmälda partier 11 och övriga ogiltiga 26).

De 49 mandaten i Arvikas kommunfullmäktige fördelades så här för perioden 2022-10-15--2026-10-14:

Röster och mandat för respektive parti

Parti

Antal röster

Röster %

Mandat

Moderaterna (M)

3 336

20,12

10

Centerpartiet (C)

1 118

6,74

3

Liberalerna (L)

405

2,44

1

Kristdemokraterna (KD)

750

4,52

2

Socialdemokraterna (S)

6 066

36,58

18

Vänsterpartiet (V)

977

5,89

3

Miljöpartiet de gröna (MP)

508

3,06

2

Sverigedemokraterna (SD)

2 219

13,38

7

Feministiskt initiativ (FI)

-

-

0

Arvikapartiet

1 181

7,12

3

Övriga

21

0,13

0

Mer information om den aktuella politiska styrningen i kommunen finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?