Kvalitetsarbete och utveckling

Arvika kommun arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten i de olika verksamheterna. Detta görs på olika sätt.

Arvika kommun lämnar underlag till olika databaser med jämförelsetal och nyckeltal, som finns bland annat på Internet. Kommunen medverkar också i olika typer av kommunundersökningar, både övergripande för hela kommunen och för olika kommunala verksamheter.

Jämförelser med andra kommuner stimulerar kommunerna till att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Kommuninvånaren kan samtidigt få en bild av vad den skattefinansierade verksamheten åstadkommer och hur resultatet står sig i jämförelse med andra kommuner.

Kommunen gör också egna uppföljningar av verksamheten och arbetar med systematisk klagomålshantering. Dina synpunkter på verksamheten är viktiga för oss i vårt förbättringsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?