Interna riktlinjer

Interna riktlinjer riktar sig till anställda inom kommunens organisation.

Riktlinjerna anger hur man inom kommunen ska hantera och förhålla sig i olika angelägenheter som berör kommunens verksamhet - och i förlängningen kommuninvånaren.

Beslutade interna riktlinjer finns i bokstavsordning nedan under rubriken "Fler sidor".

Hjälpte informationen på sidan dig?