Anslagstavla, officiell

Sådana handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå publiceras på den digitala anslagstavlan.

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.


  • Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2024

    Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 29 april kl 18.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen. Handlingar finns hos Kanslifunktionen, stadshuset. Kungörelsen/ärendelistan samt handlingar till sammanträdet finns även på webbplatsen.Som folkbokförd kommuninvånare har du möjlighet att ställa frågor om kommunens verksamhet under den allmänna frågestunden i anslutning till sammanträdet. Du kan också ställa dina frågor via brev, 9. Arvika kommunfullmäktige, 671 81 Arvika eller e-post arvika.kommun@arvika.se - kom ihåg att lämna namn och adress.
Hjälpte informationen på sidan dig?