Hitta kontaktuppgifter

Kontaktrutan, som finns längst ner på nästan alla våra webbsidor, innehåller kontaktuppgifter till någon som kan ge dig mer information i det ämne du sökt.

Ring till oss

Om du saknar ett telefonnummer kan du ringa kommunens växel 0570‑816 00 (knappval eller telefonist) och bli kopplad till rätt person. Kommunens Kundtjänst kan också hjälpa dig.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster.

Skicka e-post till oss

E-postadresser hittar du på webbplatsens olika avsnitt. En del officiella e-postadresser till verksamheter och bolag finns nedan. Om du vill skicka e-post direkt till någon anställd konstrueras e-postadressen i regel som fornamn.efternamn@arvika.se (adm nät) eller fornamn.efternamn@arvika.com (skolnät).

Officiella e-postadresser

Verksamhet

E-postadress

Arvika kommun

arvika.kommun@arvika.se


Arvika Bibliotek

biblioteket@arvika.se

Arvika Turistbyrå

turist@arvika.se

Bygglov

bygglov@arvika.se

Ekonomistaben

redovisning@arvika.se

Föreningsservice

foreningsservice@arvika.se

Ingestrands camping

ingestrand@arvika.se

Kundtjänst

kundtjanst@arvika.se

Lärande och stöd

larande.stod@arvika.se

Miljö

miljostaben@arvika.se

Personalstaben

personalstaben@arvika.se

Räddningstjänsten

raddningstjansten@arvika.se

Samhällsbyggnadsfunktionen

plan@arvika.se

Upphandlingsenheten

upphandling@arvika.se

Vård och omsorg

vard.omsorg@arvika.se


Arvika Elnät ABteknikivast@arvika.se
Arvika Energi och Miljöteknikivast@arvika.se

Arvika Fastighets AB

arvika.fastighetsab@arvika.se

Arvika Kommunnät AB

teknikivast@arvika.se

Arvika Kraft AB

teknikivast@arvika.se

Stiftelsen Glaskogen

glaskogen@arvika.se

Teknik i Väst AB

teknikivast@arvika.se

Skicka brev eller paket till oss

De kommunala enheterna använder två olika adresser; en för vanliga brev och en annan för postpaket. Det beror på det avtal som kommunen har med Posten.

Postadresser (när du skickar fysiska brev) innehåller en så kallad postkod. Det är en siffra som står framför enhetens namn och som visar Posten var brevet ska levereras. Postadresser innehåller alltid kommunens postnummer 671 81.

Leveransadresser (när du skickar paket) består av enhetens gatuadress och det postnummer som tillhör gatuadressen. Leveransadresser har ingen postkod.

Kontakta enheten direkt för att få uppgift om den aktuella postadressen eller leveransadressen, så du är säker på att ditt brev eller paket kommer rätt.

Skicka e-faktura till oss

På webbplatsen finns information om hur du skickar e-faktura till Arvika kommun och de kommunala bolagen. Här finns även uppgifter om bland annat organisationsnummer och momsregistreringsnummer.

Hjälpte informationen på sidan dig?