Bostadsförsörjningsprogram

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram är under framtagande och kommer att publiceras på webbplatsen under mars 2023. Kontakta Samhällsbyggnadsfunktionen om du är intresserad av nuvarande bostadsförsörjningsprogram.

Hjälpte informationen på sidan dig?