Bostadsförsörjningsprogram

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram är under framtagande och kommer att publiceras på webbplatsen under 2024. Kontakta Samhällsbyggnadsfunktionen om du är intresserad av nuvarande bostadsförsörjningsprogram.

Hjälpte informationen på sidan dig?