Sammanhållen bebyggelse

Antaget av Kommunstyrelsen den 30 maj 2019, § 103.

Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse definierar hur begreppet "sammanhållen bebyggelse" ska tolkas inom Arvika kommun. Riktlinjerna är en vägledning vid lovprövning och vid fysisk planering vid exploatering utanför detaljplanelagt område.

Syftet med riktlinjerna är att tydligöra en likabehandling i bedömningen vid exploatering. Syftet är också att alla kommunens verksamheter kan planeras på ett resurseffektivt sätt.


Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse Pdf, 329 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Ida Svensson
  • Samhällsbyggnadschef
  • Tfn 0570-818 51