Internationellt arbete

Skyltar på torget i Arvika som visar avståndet till våra vänorter

Arvika kommun har en internationell strategi som säger att kommunen ska stimulera till kontakter, samarbete och utbyte och verka för att regionens och Arvikas intressen hävdas och marknadsförs.

Vänortssamarbetet

Kommunens officiella vänorter är Kongsvinger i Norge, Skive i Danmark samt Ylöjärvi i Finland.

Vänortssamarbetet med Skive och Kongsvinger startade redan 1947 genom ett initiativ från Föreningen Norden. Ylöjärvi tillkom 1978 och ersatte då en annan finsk kommun. Syftet med vänortssamarbetet är att utbyta erfarenheter och bidra till utvecklingen i kommunerna inom olika områden.

Ett annat nordiskt samarbete är ARKO, där elva svensk-norska kommuner ingår. Syftet med ARKO-samarbetet är att skapa och förmedla kontakter samt driva gemensamma projekt.

I övrigt pågår ständigt tidsbegränsade samarbetsprojekt, både nationellt och internationellt, inom bland annat utbildning, teknik, näringsliv och det sociala området.

EU-samarbetet och andra projekt

Arvika kommun medverkar i flera olika projekt som delfinansieras av EU. Det handlar om allt från kortare projekt med aktiviteter och utbyten runt ett enskilt tillfälle, till stora utvecklingsprojekt som löper över flera års tid.

Det finns EU-stöd som kan finansiera delar av utvecklingsprojekt inom många olika verksamhetsområden. Oftast krävs det ett samarbete med partners i andra länder för att genomföra EU-projekt.

Arvika kommun deltar också i projekt som finansieras helt eller delvis av andra parter, till exempel via Region Värmland.

Kontakta gärna kommunens näringslivsutvecklare, om du vill veta mer om vilka stödformer och projekt som är aktuella i Arvika kommun.

Aktuella projekt

En del större projekt presenteras nedan under rubriken "Fler sidor".

Hjälpte informationen på sidan dig?