Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogram - Arvika stadskärna.

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 januari 2021, § 5.

Kulturmiljöprogrammet i pappersformat finns att läsa på biblioteket och i Kundtjänsten, Arvika stadshus. Programmet i pdf-format går att beställa hos Samhällsbyggnadsfunktionen via e-post plan@arvika.se.
Hjälpte informationen på sidan dig?