Parkeringsriktlinjer

Parkeringsriktlinjer.

Antaget av Kommunstyrelsen den 14 januari 2019, § 9

Parkeringsriktlinjerna ska underlätta vid framtagandet av detaljplaner och handläggning av bygglov. De ska tillämpas vid nybyggnad, ombyggnad och vid ändrad användning av befintlig funktion. Riktlinjerna är vägledande för att beräkna vilken efterfrågan på parkeringar som ska tillgodoses av fastighetsägaren eller byggherren. Grundprincipen är att parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten.

Bilagor finns att beställa hos Samhällsbyggnadsfunktionen via e-post plan@arvika.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?