Skadeförebyggande insatser och räddningstjänst

Antaget av Kommunfullmäktige den 26 januari 2009, § 5
Senast ändrat av Kommunfullmäktige den 25 april 2022, § 86

För att skydda alla oss som bor eller vistas kommunen har ett handlingsprogram tagits fram för att fungera som ett mål- och styrdokument för den skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet som räddningstjänsten bedriver.

Handlingsprogrammet är under bearbetning för tillgänglighet enligt DOS-lagen och kommer att publiceras inom kort. Tills dess kan du kontakta Räddningstjänsten för att få det som en pdf-fil.

Hjälpte informationen på sidan dig?