Parkering

Här finns information om parkeringsregler och p-skiva.

I Trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur du får stanna och parkera inom planlagt område. Dessa bestämmelser gäller över hela landet. Det är bestämmelser som inte anges genom vägmärken - du som trafikant måste kunna vad som gäller ändå. Kommunen har också beslutat om lokala trafikföreskrifter.

Parkeringsplatser och p-skiva

I Arvika centrum och innerstad finns 1 600 kommunala parkeringsplatser, förutom en mängd "privata" parkeringsplatser som en del större affärskedjor erbjuder. Parkeringskartan visar var parkeringsplatserna i centrum finns. Ett tjugotal platser är reserverade för rörelsehindrade med särskilt tillstånd.

De kommunala parkeringsplatserna är avgiftsfria, men för många av dem gäller att du måste använda p-skiva. När du ska använda p-skiva är detta utmärkt genom en tilläggstavla till det vanliga parkeringsvägmärket. Mer information om vilka gator det gäller finns också i de lokala trafikföreskrifterna.

P-skivan är gratis och du kan hämta den bland annat hos:

  • Kundtjänsten i stadshuset
  • Arvika Turistbyrå
  • Arvika Bibliotek
  • Ingestrands camping
  • mataffärerna ICA Palmviken, Coop Palmviken, Coop Styckåsen
  • bensinstationerna Shell 7-Eleven, OKQ8

Så här fungerar p-skivan:

Du ställer pilen på p-skivan på det klockslag som du parkerar bilen (avrundat till närmast följande hel eller halv timme). Om du parkerar före tidsbegränsningen ställer du in skivan på det klockslag då tidsbegränsningen börjar enligt parkeringsskylten, till exempel klockan 08.

Du får inte ändra p-skivans inställning under den tid du står parkerad inom tidsbegränsningen.

Lägg p-skivan innanför vindrutans högra sida (passagerarsidan), den ska gå lätt att avläsa utifrån.

Gatuparkering max 24 timmar

Inom kommunen får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om inte det finns skyltar som anger något annat. Detta gäller på vardagar, förutom dag före söndag (röd dag) och helgdag. Ägare till långtidsparkerade bilar eller skrotbilar som transporteras bort, får betala kostnaderna för transport/skrotning.

Långtidsparkering

Långtidsparkering, längre än 24 timmar, finns på utmärkta platser på parkeringsplatsen vid korsningen Strandvägen/Spårgatan i hamnområdet. Där får du parkera max 72 timmar (tre dygn) i sträck, vilket är den längsta tid som du får stå parkerad på samma plats på kommunal allmän parkering i Arvika. Behöver du parkera längre tid än 72 timmar ska detta ske på tomtmark med privat fastighetsägare.

Felparkering

Gällande parkeringsregler övervakas av polisen och av parkeringsvakter från den entreprenör som kommunens skrivit avtal med (för närvarande Aimo Park AB). Felparkeringsavgifter kostar 500 eller 1 300 kronor beroende på förseelse.

Hjälpte informationen på sidan dig?