Hastighetsplan

Hastighetsplan.

Antaget av Kommunfullmäktige den 28 oktober 2013, § 203.
Senast ändrat av Kommunstyrelsen den 12 september 2014.

Kommunstyrelsen beslutar om ett antal föreskrifter om högsta tillåten hastighet 30 och 40 kilometer i timmen i områden inom tättbebyggda områden i Arvika kommun. Besluten grundar sig på hastighetsplanen i kommunens hastighetsutredning, som antogs av Kommunfullmäktige den 28 oktober 2013.

Hjälpte informationen på sidan dig?