Valdistriktsindelning

Valdistriktsindelning - allmänna val.

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 augusti 1990, § 116.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 24 juni 2013, § 129.
Fastställt av länsstyrelsen den 5 juli 2013.

Benämning och omfattning

Agneteberg Arvika

Den del av Arvika Östra församling som åt norr, öster och söder begränsas av en linje från den punkt där länsväg 172 går över Sävsjö kanal och direkt söder om bebyggelsen på Tranbärsvägen och Kastanjegatan, korsar Rosendalsvägen, fortsätter längs Sibeliusgatan - Bergsgatan - Glashyttegatan - Trekantsgatan - Pilgrensvägen - Kyrkogatan - Järnvägsgatan och dess förlängning åt väster samt inom Arvika Västra församling belägna traktnamnen Västra Högvalta, Östra Högvalta, Mellbyn, Rud, Östra Speked, Västra Speked, Bjälverud, Brättne, Sävsjöängen samt hela området Prästängen.

Haga Arvika

Den del av Arvika Östra församling som i norr avgränsas av Karlavägen och Karlsborgsvägen, i öster av Källgatan - Lilla Tingsgatan - Repslagaregatan och Solbergs gränds förlängning åt söder. I väster avgränsas distriktet av Bergsgatan - Glashyttegatan - Trekantsgatan - Pilgrensvägen och Kyrkogatan väster ut samt Järnvägsgatan till församlingsgränsen. I sydväst följer distriktet församlingsgränsen mot Arvika västra församling.

Minneberg Arvika

Den del av Arvika Östra församling som avgränsas åt väster och söder av Fallängsvägen - Mejerigatan - Tjäderstigen - Thermiavägen - Källgatan - Tingsgatan - Repslagaregatan - Kyrkogatan - Solbergs gränd och dess förlängning åt söder samt åt norr och öster av Högåsvägen - Cisterngatans förlängning mot norr - Cisterngatan - Tingsgatan - Torggatan - Storgatan - västra körbanan vid Torget och dess förlängning åt söder.

Solberga Arvika

Den del av Arvika Östra församling som åt väster avgränsas av Cisterngatans förlängning mot norr - Cisterngatan - Tingsgatan - Torggatan - Storgatan - västra körbanan vid Torget och dess förlängning åt söder samt åt norr och öster av Fältgatan - Lilla Nygatan - Höviksgatan - Nygatan - Norra Esplanaden - Viksgatan och dess förlängning åt söder.

Styckåsen Arvika

Den del av Arvika Östra församling som åt norr och väster avgränsas av Karlstadvägen - Jägaregatan - Parkgatan - Jakobsgatan - Styckåsgatan - Norra Esplanaden - Viksgatan och dess förlängning åt söder. I öster avgränsas distriktet mot Arvika Västra.

Degerängen Arvika

Den del av Arvika Östra församling som åt väster, söder och öster avgränsas av Fallängsvägen - Högåsvägen - Fältgatan - Taserudsgatan - Höviksgatan - Nygatan - Norra Esplanaden - Styckåsgatan - Jakobsgatan - Parkgatan - Jägaregatan - Karlstadvägen samt i Arvika Östra församling skrivna.

Rosendal Arvika

Den del av Arvika Östra församling som mot norr och väster begränsas av församlingsgränsen. I söder från den punkt där länsväg 172 går över Sävsjö kanal och en linje direkt söder om bebyggelsen på Tranbärsvägen och Kastanjevägen - Sibeliusgatan - Karlavägen - Karlsborgsvägen. I öster av Källgatan - Thermiavägen - Tjäderstigen - Mejerigatan och Fallängsvägen till församlingsgränsen.

Dottevik Arvika

Den del av Arvika Västra församling som i norr begränsas av församlingsgränsen längs Lyckebäcken. I väster av Kyrkviken och Glafsfjorden och i söder av församlingsgränsen mot Glava och Högeruds församlingar. I öster avgränsas distriktet av länsväg 175 från Lyckebäcken till infartsvägen mot Ingestrand, sedan en linje mot Storkasbergets och Örshultabergets topp ner till Långsjöns östra strand. Utanför detaljplanelagt område omfattas distriktet av traktnamnen Humlekil, Arvika - Dalen, Nordal, Kälkersrud och Vik (Trotakan).

Solvik Arvika

De inom Arvika Västra församling belägna traktnamnen Långvak, Ålgården, Gustås, Holm, Bålgård, Östra Berga, Stålsberga, Rackstad, Perserud, Skog, Gate, Viksområdet vid idrottsplatsen, Solvik, Lycke, Mötterud och Myrom. Distriktet omfattar inte Taserudsområdet norr om riksväg 61 och avgränsas i sydväst av församlingsgränsen.

Jössefors Arvika

Inom Arvika Västra församling belägna traktnamnen Kärrsmossen, del av Prästgården, Kyrkebyn, Västra Berga, Gilserud, Höves med Jössefors, Byn av Prästgården, Koppsäng, Västra Sund samt i Arvika Västra församling skrivna.

Taserud Arvika

Den del av Arvika Västra församling som i öster begränsas av Rackstadvägen, en linje söder om bebyggelsen på Ekvägen och Alvägen upp igen på Rackstadvägen och en linje norr om bebyggelsen på norra sidan Moster Skuggas väg fram till Kungsvägens fortsättning i nordväst vid stadsäga 3762, i väster av Graningevägen från korsningen vid Kungsvägen fram till riksväg 61 och i söder av riksväg 61 från Graningevägens passage över riksväg 61 till korsningen vid Rackstadvägen. Distriktet omfattar bostadsområdena Taserud och Graninge.

Edane/Mangskog/Vikene

Av Brunskogs församling traktnamnen Edane, Edane järnvägsstation, Västra Furtan, Östra Furtan, Gryttom, Kingselviken, Lerhol, Nussviken, Sandviken, Byn, Kallviken, Kronan, Mölnerud, Näs, Ragnerud, Brunsberg, Bråten, Bäckelid, Finnebäck, Hortan, Kyrkebyn, Moriandersfors, Norby, Skog, Strand, Svartåna, Sävelskog, Takene, Talken, Tortan, Vinterstan, Årnäs, Berga, Västra Fösked, Östra Fösked, Gullsbyn, Gunnarsbyn, Lilla Skärmnäs, Stora Skärmnäs, Slorud, Smådal, Stenstan, Stommen, Vikene, Åmot samt i Brunskogs församling skrivna. Mangskogs församling.

Gunnarskog/Bogen

Av Gunnarskogs församling traktnamnen Tollersrud, Kollerud, Öjerud, Bosebyn, Ingersbyn, Byn, Gröttvål, Tobol, Räxed, Backsjöbotten, Gravås, Östra Sälboda, Västra Sälboda, Kättersrud, Säterud, Lilla Gårdsås, Stora Gårdsås, Lilla Årbotten, Stora Årbotten, Stommen, Ryggestad, Berga, Järperud, Russerud, Gränsjön, Tvärud, Klanderud, Kolstan, Allstakan, Bortan, Södra Treskog, Norra Treskog, Tenhöjden, Mången, Lövnäs, Trehörningen samt traktnamnen Norra Backa och Södra Backa samt härjämte i Gunnarskogs församling skrivna. Bogens församling.

Glava

Glava församling. Av Stavnäs/Högeruds församling traktnamnen Mosterud, Färmersrud, Tångeberg, Sölje, Söpple, Söttersbol, Näs samt Västra Rud.

Stavnäs/Högerud

Stavnäs och Högeruds församlingar med undantag av traktnamnen Mosterud, Färmersrud, Tångeberg, Sölje, Söpple, Söttersbol, Näs samt Västra Rud.

Älgå/Ny

Älgå och Ny församling.
______

Denna ändrade indelning i valdistrikt ska tillämpas först vid val vid vilket används 2014 års röstlängd.

Hjälpte informationen på sidan dig?