Nöjesmarknadsmedel

Regler för fördelning av nöjesmarknadsmedel.

Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 1979, § 43
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 25 november 2002, § 111

 Kommunstyrelsen ansvarar för fördelning av nöjesmarknadsmedlen.

Hjälpte informationen på sidan dig?