Marknadstaxa

Marknadstaxa.

Antaget av Kommunfullmäktige den 30 maj 1988, § 88.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 27 juni 2022, § 125.

Typ av försäljning och avgift

Försäljning

Avgift

Plats för tillfällig försäljning

170 kr/löpmeter *)

Plats för demonstration av varor

600 kr/plats

Lotterier och tombolor, max. 3 löpmeter

200 kr/plats

*) Vid löpmeterförsäljning är djupet normalt 2,5 meter, därutöver görs pristillägg med 25 kronor per meter utökat djup.

Avgift för elförsörjning

Elförsörjning

Avgift

Brukande av eluttag (inklusive strömkostnad)


1-fas

150 kr/dag

3-fas

200 kr/dag

Anslutning av el mellan försäljare får inte förekomma utan att avgift erlagts för samtliga anslutna.

Bestämmelser för bokning, betalning och ordningsregler, se marknadsstadga.

Hjälpte informationen på sidan dig?