Tillsynsbesök, skydd mot olyckor

Avgifter för tillsynsbesök enligt 5 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor.

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 juni 2005, § 111.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 29 juni 2020, § 114.

Avgift ska betalas för tillsynsbesök enligt 5 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor och avgiften ska följa den av Kommunfullmäktige fastställda timkostnaden för räddningstjänstens externa arbeten för rådgivning.

Avgifter tillsynsbesök skydd mot olyckorGrundavgift: (förberedelsearbete, efterarbete och erforderliga resor)

2 x gällande timkostnad

Rörlig avgift: (timkostnad för vid besöket nedlagd tid)

Gällande timkostnad

Avgifter faktureras efter genomfört tillsynsbesök.

Justering av avgifterna sker årligen enligt konsumentprisindex.

Gällande timtaxa från 2021-01-01: 1 019 kr/timme

Hjälpte informationen på sidan dig?