Avloppsavgifter, reduktion

Reduktion av avloppsavgifter.

Antaget av Kommunstyrelsen den 17 december 1973, § 815.

Kommunstyrelsen beslöt att fastställa reduktionen för industrier och företag för den uppmätta vattenmängd, som kan ledas till kommunens dagvattenledningar eller som på annat sätt inte belastar kommunens spillvattenledningar, till 65 procent av eljest utgående avloppsavgifter.

Hjälpte informationen på sidan dig?