Tillstånd, brandfarlig och explosiv vara

Avgifter för tillstånd enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Antaget av Kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 113.

Avgift får, enligt 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, tas ut för tillstånd. 

Den så kallade N-faktorn som används vid beräkning av avgiften är satt (som vid bygglovsgivning) till 0,8.

Avgift = HF x mPBB x N

HF-faktorn regleras enligt tabell nedan. mPBB står för milliprisbasbelopp (år 2018 = 45,5). N-faktorn är 0,8.

Avgiften motsvarar kommunens totala insats i respektive ärende och innefattar även platsbesök.

Avgifter brandfarlig eller explosiv vara

Anläggning som förvarar kemisk produkt

Beskrivning

HF

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner

1 st

150

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner

2-4 st

240

Restaurang med gasol


150

Skola

Ej laboratorie/industri

150

BensinstationerBensinstation automat


240

Bensinstation med butik


300

Nytt tillstånd enligt 20 § förordning om brandfarliga och explosiva varor

Innehavsskifte brandfarlig vara

20

Nytt tillstånd enligt 20 § förordning om brandfarliga och explosiva varor

Vid innehavsskifte; explosiv vara inklusive godkännande av föreståndare

40

Förvaring; Explosiva varor samt godkännande av föreståndare


150

Mindre komplettering till gällande tillstånd


20

Mindre lackeringsanläggning


150

Avslag utan utredning


20

Avslag med utredning


150

Administrativa åtgärder


20

Hjälpte informationen på sidan dig?