Renhållning

Renhållningstaxa.

Antaget den 29 oktober 1970, § 101 (kommunsammanslagningen).
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 11 december 2023, § 252.

Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Arvika kommuns mål inom avfallsområdet.

Avgifterna för kärl- och säckavfall för privatpersoner består av en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift (hämtningsavgift).

För ägare av flerfamiljshus finns en fast avgift (grundavgift) per lägenhet och en och en rörlig avgift (hämtningsavgift). För verksamheter finns en fast avgift (grundavgift) per verksamhet och en rörlig avgift (hämtningsavgift).

Avgifterna för kärl- och säckavfall avser samtliga tjänster som ingår i det löpande abonnemanget. Tjänsterna nyttjas normalt av samtliga abonnenter. För att erhålla den samlade avgiften ska aktuell grundavgift, hämtningsavgift samt eventuella hyror och tilläggsavgifter summeras.

Sortering av matavfall är möjligt att välja för alla i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?