Bildarkiv

Bildtaxa för Arvika kommun.

Antaget av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2010, § 185.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 26 juni 2023, § 120.

Allmänt

Vid all publicering av bilder ska alltid fotografens och bildarkivets namn anges i anslutning till bilden. Alla priser redovisas exklusive moms och fraktkostnader.

Internet

De lågupplösta bilderna i kommunens databas på Internet är fria att använda i icke kommersiellt syfte utom på Internet (se nedan). De får användas för privat bruk, skol- och vetenskapliga arbeten, museiverksamhet och av ideella föreningar under förutsättning att bruket/arbetena inte leder till kommersiell användning. Lågupplöst bild som publiceras kommersiellt ska redovisas och debiteras som högupplöst bild.

Icke kommersiell publicering på Internet per bild, 103 kr.

Taxa för bildframställning exklusive moms

I priset ingår inskanning, sök- och hanteringskostnader. Bilderna levereras i befintligt skick. För bilder som används för privat bruk, skol- och vetenskapliga arbeten, museiverksamhet och av ideella föreningar betalas endast för bildframställning (se pappersbilder) under förutsättning att bruket/arbetena inte leder till kommersiell användning.

Taxa för pappersbilder

Storlek

exkl moms

13x18 cm

60 kr

18x24 cm

100 kr

24x30 cm

120 kr

30x40 cm

140 kr

50x70 cm

300 kr

70x100 cm

500 kr

Digitala filer exklusive moms (för kommersiell användning)

Bilderna levereras i JPEG eller TIFF. TIFF- filerna lämnas endast ut för användning i stort format. Om överföring till USB-minne väljs tillhandahålles sådana hos bildarkivet till självkostnadspris.

Taxa för digitala filer

Format

Storlek

exkl moms

Högupplöst JPEG

Upp till A4

600 kr

TIFF

Storformat

1000 kr

* TIFF-filer levereras ej som e-post.

Användaravgifter exklusive moms för kommersiell användning

Kommersiell användare betalar även för bildframställning.

Böcker och läromedel

Taxa för böcker och läromedel

Upplaga till

Upp till A4

Större än A4

5.000

270 kr

314 kr

10.000

289 kr

345 kr

50.000

360 kr

412 kr

100.000

399 kr

453 kr

Redaktionell användning (avser tidningar, informationstryck för stat, landsting och kommun samt ideella organisationers tryck)

Taxa redaktionell användning

Upplaga till

Upp till A4

Sörrre än A4

10.000 kr

242 kr

288 kr

50.000

273 kr

324 kr

100.000

299 kr

360 kr

250.000

332 kr

391 kr

Annonser, reklam (avser annonser, annonsbilagor, broschyrer, flygblad, kundtidningar, årsredovisningar, programblad och kataloger)

Taxa för annonser och reklam

Upplaga till

Upp till A4

Större än A4

5.000

536 kr

644 kr

25.000

819 kr

986 kr

100.000

1102 kr

1326 kr

Affischer, utsmyckning lokaler, skyltar och väggbeklädnad

Taxa affischer mm

Mindre än 70x100cm

70x100 cm och större

522 kr

919 kr

Bild på internet (avser publicering på internetdomän)

Taxa internetdomän

Kommersiell

Redaktionell

268 kr

221 kr

Andra typer av taxa

Övriga användningsområden


Bild till föredrag, OH, PowerPoint, bildspel el dylikt

332 kr

Bild till TV/film/video/DVD el annan multimediaproduktion

332 kr

Bild i kommersiell utställning

512 kr

Bild till CD/DVD omslag eller insida

316 kr

Kalender

1288 kr

Vykort

527 kr

Övrigt

412 kr

Taxan gäller från och med den 27 juni 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?