Torg och offentlig plats

Torgstånd och människor på Arvikas torg

Om du vill använda offentlig plats måste du söka tillstånd. Kommunen har också rätt att ta ut en avgift.

Offentlig plats i kommunen är till exempel trottoarer, gator, torg, parker och liknande. De offentliga platserna är till för alla. Dessa platser ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. För att använda offentlig plats till något annat än vad de är tänkta till - som försäljning, evenemang eller liknande - krävs som regel tillstånd av polismyndigheten och kommunens medgivande. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga att polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats, där kommunen yttrat sig.

Tillstånd behövs till exempel för:

 • Affischering och reklamskyltar
 • Ambulerande försäljning
 • Försäljning utanför butik
 • Försäljning av julgranar
 • Cirkus och tivoli
 • Glasskiosk
 • Lotterier
 • Upplag, byggnadsställningar, manskapsbodar och liknande
 • Uteserveringar

Mer information om reglerna som gäller offentlig mark finns i Allmänna lokala ordningsföreskrifter, liksom i Torghandelsstadgan och Marknadsstadgan.

Torghandel

Varje helgfri onsdag och lördag samt dag före helgdag är det torghandel på torget i Arvika tätort. Torghandelstiderna är:

 • 7.00 – 19.00 helgfria onsdagar
 • 7.00 – 17.00 lördagar och dag före helgdag
 • 7.00 – 19.00 skyltsöndag, 1:a, 2:a, 3:e och 4:e advent

Det finns fasta torgplatser som kan bokas helårs- eller halvårsvis samt tillfällig torgplats vid enstaka tillfällen. Från den fasta försäljningen undantas skärtorsdagen.

Kostnader för torgplats finns i Torghandelstaxan.

Den som önskar en torgplats för försäljning ska kontakta torgtillsyningsman Tony Karlsson, tfn 070‑605 37 60.

Arvikamârten

Arvikamârten (Arvika marknad) går av stapeln i oktober, den helg då första lördagen i månaden infaller. Under fredag-söndag är det tivoli i stadsparken och under lördagen marknadshandel i hela centrala Arvika kl 8.00‑17.00.

Under denna helg är gatorna i centrala Arvika avstängda från fredag till söndag, för förberedelse och återställande. Marknadsområdet begränsas av Fabriksgatan, Östra Esplanaden, Järnvägsgatan och Magasinsgatan.

Boka marknadsplats under Arvikamârten

Om du vill boka en marknadsplats under Arvikamârten kan du göra detta digitalt på webbplatsen arvikamarknad.se. Bokningen ska vara arrangören AIS/DIF tillhanda senast den 1 juni för ordinarie pris. I mån av plats kan du boka senare, men då till en högre administrativ kostnad.

Postadress: Arvika marknad AIS/DIF, Fallängsvägen 16, 671 34 Arvika
För mer information, kontakta Andy von Essen, tfn 070‑206 48 55.

Hjälpte informationen på sidan dig?