Räddningstjänst, tjänster och material

Räddningstjänst, tjänster och material.

Antaget av Kommunfullmäktige den 23 april 2012, § 90.

Räddningstjänsten tar betalt för vissa tjänster och material enligt prislista fastställd av Kommunfullmäktige. Bakgrunden till prislistan är en föreskriven normaltaxa från Statens brandnämnd.

Kostnader för tjänster och material

Personal

Kr/tim

Restvärdesarbete, externa arbeten rtj personal

 567

Instruktör, tillsyneförrättare

720

Kostnader för tjänster och material

Fordon (förare tillkommer)

Kr/mil

Kr/tim

Kostnad/mil

29


Hävare, Tankbil, Släckbil


629

Terrängfordon


629

Bandvagn


629

Kostnader för tjänster och material

Båt (förare tillkommer)

Kr/tim

Räddningsbåt

140

Kostnader för tjänster och material

Material

Pris/dygn

Pris/vecka

Slang 38, 42, 76

124

355

Brandposthuvud

93

355

Grenrör

93

355

Strålrör

59

185

Kostnader för tjänster och material

Pumpar

Pris/dygn

Pris/vecka

Pump kl 1

304

720

Pump kl 2

603

1 205

Pump kl 3 (personalkostnad tillkommer)

603

1 205

Ellänspump 220 volt

98


Ellänspump 380 volt

160


Kostnader för tjänster och material

Översvämningsskydd

Pris/st

Aqua Barriär/pallstöd

250

Kostnader för tjänster och material

Absorbtionsmedel

Pris/st

Absorbtion Unisorb (Torsby) Orm

1 705

Absorbtionsgranulat Absorbdan 20 l/säck

163

Kostnader för tjänster och material

Slangvård

Pris/st

Tvätt, tork, provtryckning

124

Lagning av hål

93

Montering av koppling + hylsa

93

Hylsa

93

Kostnader för tjänster och material

Rökskydd

Pris/st

Service Dräger


Ventil

248

Mask

248

Luftfyllning

124

Kostnad för reservdelar tillkommer


Kostnader för tjänster och material

Övrigt

Pris/st

Onödiga utlösta automatiska brandlarm

4 330

Servicelarm/år

2 545

Bärhjälp/gång/lyfthjälp

445

Utbildningscontainer/dag

3 145

Kostnader för tjänster och material

Hyra lektionssalen Övningsfältet

Pris/st

Halv dag/kväll

355

Hel dag

603

Hjälpte informationen på sidan dig?