Frysriskmätning

Frysriskmätning.

Antaget av Kommunfullmäktige den 23 april 2001, § 48.

Där det föreligger frysrisk i vattenledning demonteras vattenmätaren hos närliggande abonnent som får låta vattnet rinna under den period frysrisk föreligger. Under den tid som vattenmätaren är demonterad beräknas en dygnsförbrukning baserad på tidigare mätaravläsningar och den rörliga avgiften reduceras med 10%.

Hjälpte informationen på sidan dig?