Torghandel

Taxa för torghandeln.

(1 bilaga)

Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 27 juni 2022, § 125.

På torget i Arvika finns för torghandel fasta och tillfälliga saluplatser.

Platserna är dels hela, upptagande högst 3 löpmeter (normaldjup 2,5 meter) och dels halva, upptagande 1,5 löpmeter eller därunder. Från den fasta försäljningen undantages skärtorsdagen.

För fasta och tillfälliga saluplatser ska avgifter erläggas enligt bilaga.

Saluplats kan tillfälligt få disponeras gratis av inom kommunen verksamma ideella föreningar samt skolklasser.

Saluplats får inte överlåtas av innehavaren till annan.

Alla avgifter ska erläggas i förskott och betalas till torgtillsyningsmannen, som har att redovisa avgifterna till Kommunstyrelsen i enlighet med dess anvisningar.

Avgift för fast saluplats erlägges före januari månads utgång.

Bilaga

För fasta och tillfälliga saluplatser ska avgifter erläggas enligt följande:

Avgifter för torgplats


Avgift kr

Fast saluplats, helår

1 600

Fast saluplats, halvår

1 100

Tillfällig saluplats, dag

100

Saluplats, skärtorsdag

200

Halva saluplatser

halv avgift

För brukande av eluttag utgår följande avgifter som inkluderar strömkostnad:

Avgifter för el

1-fas

3-fas

60 kr/dag

80 kr/dag

400 kr/halvår

750 kr/halvår

700 kr/år

1000 kr/år

Anslutning av elström mellan försäljare får ej förekomma utan att avgift erlagts för samtliga anslutna.

Hjälpte informationen på sidan dig?