Tillsynsbesök, brandfarlig och explosiv vara

Avgifter för tillsynsbesök enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 juni 2005, § 112.
Senast reviderat av Kommunfullmäktige den 29 juni 2020, § 114.

Avgift ska betalas för tillsynsbesök enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara och avgiften ska följa den av Kommunfullmäktige fastställda timkostnaden för räddningstjänstens externa arbeten för rådgivning.

Avgifter tillsynsbesök brandfarlig eller explosiv varaGrundavgift: (förberedelsearbete, efterarbete och erforderliga resor)

2 x gällande timkostnad

Rörlig avgift: (timkostnad för vid besöket nedlagd tid)

Gällande timkostnad

Avgifter faktureras efter genomfört tillsynsbesök.

Justering av avgifterna sker årligen enligt konsumentprisindex.

Gällande timtaxa från 2021-01-01: 1 019 kr/timme

Hjälpte informationen på sidan dig?