Historiskt bildarkiv

antik kamera, svart-vita bilder och väska

Kommunens historiska bildarkiv innehåller runt 40 000 bilder, från 1880-talet och framåt.

Titta och beställa

Du kan söka fritt i Arvika kommuns historiska fotodatabas. Det finns en fastställd taxa för att få lov att använda bilderna, liksom regler för hur de får användas.

Beställningen gör du via ett beställningsformulär.

Vad innehåller det historiska bildarkivet?

Det historiska bildarkivet innehåller tusentals fotografier från 1880-tal och framåt. Du kan hitta vyer från din gata eller hemby förr i tiden, bilder på människor som inte längre finns och stadsmiljöer som är helt förändrade. Här finns också bilder från verksamheter i många Arvikaföretag och mycket mera!

Bland bilderna finns bland annat landskaps- och lantgårdsmiljöer, historiska stadsmiljöbilder och Arvikas verksamheter genom tiderna. Föreningslivet är väldokumenterat, liksom grupper av skol- och konfirmandklasser från hela kommunen. Andra foton visar ateljéporträtt, men också föremål främst i reklamsyfte.

Ej källangivna uppgifter kommer från registerkort, texter på negativkuvert, eller pappersbilder samt i fotograferna Ödvall & Larsens fall omfattande journaler. Allt finns förvarat i kommunens arkiv.

Arvika kommun har omkring 40 000 bilder i sina samlingar. De flesta av dessa är fotografiska negativ på glasplåtar och bladfilm - och merparten är porträttbilder. Naturligtvis finns också många pappersfotografier i kommunens arkiv, en del monterade på kartong. En diabildssamling finns också som innehåller miljöer med äldre stadsbebyggelse i Arvika.

Arbetet med att registrera och digitalisera bilder pågår och en del saknade uppgifter kompletteras efter hand.

Bildrättigheter i arkivet

Materialet i vårt historiska bildarkiv är inte "allmän handling" utan är enskilda arkiv inlämnade eller inköpta för att bevaras och katalogiseras på ett ur arkivsynpunkt godtagbart sätt. Den taxa du får betala för bilder du beställer är ett "självkostnadspris" för vad det kostar att hålla fotoarkivet levande och för arbetet med bland annat finredigering av den bild du beställt - de inskannade bilderna innehåller ofta skador från originalen, till exempel lagringsskador på glasplåtar.

Det faktum att kommunen får ett fotografi innebär inte att kommunen automatiskt får rätten att nyttja det eller låta någon annan göra det. Överlåtelse av exemplar innefattar inte överlåtelse av upphovsrätt. Upphovsrätt i olika former har reglerats i många olika lagar under 1900-talet och påverkar hur respektive bild får användas. För de flesta av bilderna i arkivet har skyddstiden gått ut, men det finns också nyare bilder där skyddstiden fortfarande gäller.

Hjälpte informationen på sidan dig?