Jössefors skola

Exteriör Jössefors skola

På Jössefors skola finns förskoleklass, årskurs 1-3 liksom fritidshem.

Jössefors skola finns i Jössefors, 6 km väster om Arvika. På skolan går barn i förskoleklass till årskurs 3 och här finns även fritidshemsverksamhet. Efter åk 3 fortsätter eleverna sin skolgång på Sulviks skola åk 4-6.

Jössefors skola har omkring 120 elever.

Skolan gränsar till skogen och utemiljön är stimulerande med stora gröna ytor, gärden, basket-/bandyplan, fotbollsplan, pulkabacke och en hinderbana.

Policydokument

Vill du ta del av skolans årliga plan mot kränkande behandling och trakasserier, kontaktar du skolans administratör.

Schema

Schema för yngre barn publiceras inte på den externa webbplatsen. Vårdnadshavare och elever har tillgång till schema via Edlevo.

Hjälpte informationen på sidan dig?