Jössefors skola

Exteriör Jössefors skola

På Jössefors skola finns förskoleklass, årskurs 1-3 liksom fritidshem.

Jössefors skola finns i Jössefors, 6 km väster om Arvika. På skolan går barn i förskoleklass till årskurs 3 och här finns även fritidshemsverksamhet. Efter åk 3 fortsätter eleverna sin skolgång på Sulviks skola åk 4-6.

Jössefors skola har omkring 120 elever.

Skolan gränsar till skogen och utemiljön är stimulerande med stora gröna ytor, gärden, basket-/bandyplan, fotbollsplan, pulkabacke och en hinderbana.

Policydokument

Vill du ta del av skolans årliga plan mot kränkande behandling och trakasserier, kontaktar du skolans administratör.

Hjälpte informationen på sidan dig?