Alla grundskolor

äpple och skolböcker

I Arvika kommun finns kommunala skolor som kommunen ansvarar för och en fristående skola. Här kan du klicka dig vidare till varje skolas egen webbsida.

I kommunen finns 13 kommunala grundskolor och en fristående grundskola (Estetiska skolan). Nedan listas de kommunala skolorna. Kontaktuppgifter och mer information om varje skola hittar du på respektive skolas webbsida.

Klasser på kommunens grundskolor

Skola

Klasser

Dotteviksskolan

Förskoleklass, åk 1-6

Edane skola

Förskoleklass, åk 1-6

Gateskolan

Förskoleklass, åk 1-6

Glava skola

Förskoleklass, åk 1-6

Graningegården

Förskoleklass, åk 1-3

Järvenskolan

Förskoleklass, åk 1-6

Jössefors skola

Förskoleklass, åk 1-3

Klässbols skola

Förskoleklass, åk 1-6

Kyrkebyskolan

Förskoleklass, åk 1-6

Minnebergsskolan

Åk 7-9

Rinnens skola

Förskoleklass, åk 1-6

Styckåsskolan

Förskoleklass, åk 1-6

Sulviks skola

Åk 4-6

Hjälpte informationen på sidan dig?