Försäkring

väg med gröna dikeskanter där en omkullvält cykel ligger

Arvika kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Arvika kommuns verksamhetsområde.

Vid ett olycksfall kontaktar du försäkringsbolaget via telefon eller anmäler skadan via bolagets webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?