Edane skola

Exteriör Edane skola

På Edane skola finns förskoleklass, årskurs 1-6 liksom fritidshem.

Edane skola ligger 15 km öster om Arvika och hit kan man åka med både tåg och buss. Skolan har cirka 150 barn fördelat från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemsverksamheten som består av två avdelningar är knuten till skolan.

Skolan har under lång tid arbetat med åldersblandade grupper vid vissa tillfällen under läsåret. Detta görs för att skapa trygghet och sammanhållning. Vi strävar efter att alla ska känna trygghet och gemenskap i våra verksamheter och därmed ha en god grund för sin inlärning.

Skolan ligger nära naturen och kan därför vid behov användas i undervisningen. Skolgården är stor och där finns en grusplan som används till fotboll och andra lekar och på vintern spolas den till skridskobana. Det finns också bandyplan, linbana, gungor med mera. På promenadavstånd från skolan ligger sjön Värmeln med badplats.

Förskolan Kvarnen ligger i skolans närhet.

Policydokument

Vill du ta del av skolans årliga plan mot kränkande behandling och trakasserier, kontaktar du skolans administratör.

Schema

Schema för yngre barn publiceras inte på den externa webbplatsen. Vårdnadshavare och elever har tillgång till schema via Edlevo.

Hjälpte informationen på sidan dig?