Val av skola, anvisad plats

Om du vill gå i en annan skola än den du anvisats kan det påverka din skolskjuts.

Alla elever har rätt till plats vid en kommunal skola. Om någon elev vill gå i en annan skola än den som kommunen anvisar till, så kan hon/han göra det i mån av plats. En skriftlig ansökan ska då skickas till rektor vid den önskade skolan senast den 15 februari för val av skola till höstterminens start i augusti.

En elev som väljer annan skola inom kommunen - inklusive friskola - än den som kommunen anvisat till, kan få skolskjuts till den valda skolan. Detta gäller bara om det redan finns skolskjuts som passar och om kommunen inte får några extra kostnader.

Kommunen erbjuder inte skolskjuts för en elev som väljer en skola i annan kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?