Musikskola

musikskolan, exteriör

Musikskolan i Arvika bedriver musik- och instrumentundervisning för barn och unga i Arvika kommun.

Musikskolan arbetar för att varje elev ska vara delaktig i och ha inflytande över sin utbildning och målsättningen är att både elever och föräldrar ska vara nöjda.

I musikskolans verksamhet finns aktiviteter med möjligheter till både enskild undervisning och ensemble- och orkesterspel. Den huvudsakliga målgruppen är barn 5-19 år, men det finns även aktiviteter för vuxna.

Skolan tar emot ansökningar hela året via e-tjänsten och det går bra att börja mitt i terminen om det finns plats. Undervisningen följer grundskolans läsårstider.

Aktuell information får du bland annat genom musikskolans facebooksida.

Musikskolans utbud för olika åldrar

5-6 år: kören Karamellerna
7-8 år: Introkursen, kören Humlorna
Åk 3: enskild lektion instrument (även tidigare i mån av plats), kören Humlorna

Mellanstadiet: enskild lektion instrument/sång, kören Bubblorna, musikproduktion och ljudteknik.

Högstadiet: enskild lektion instrument/sång, digitalt musikskapande, musikproduktion och ljudteknik, musikteori, låtskrivningskurs, sjung och kompa dig själv, musikskolans ungdomskör.

Du hittar mer information om instrument- och ämneskurser, liksom om de olika körerna via länken "Kurser och grupper".

Portalen SpeedAdmin

Portalen för Musikskolan heter SpeedAdmin. Där har du en översikt över dina lektionstider, eventuella hyrinstrument och fakturor. Du kan du lätt kontakta din lärare, göra ny ansökan samt avsluta kurser.

Musikskolans historia

Året 1951 tog Arvika kommun över ”Folkskolans musikundervisning” och fick resurser att ta in flera elever. Då låg Arvika Kommunala Musikskola i den så kallade ”La-a” uppe på Tingsgatan, mittemot Centralskolan. Skolan hade då tre lärare. Man samarbetade då liksom nu mycket med den vanliga skolan.

1963 när det stod klart att ”La-a” skulle rivas 1965 för att ge plats för sporthallen flyttade kommunala musikskolan ner till Hemgården på Östra Esplanaden. Här var det trångt, men mysigt. Man disponerade till slut tio undervisningsrum plus en liten aula. Man kunde också använda sig av samlingssalen på Korpralen, Mikaeligården med mera.

Under större delen av de 25 år som skolan låg i Hemgården var den dynamiske Gunnar Eriksson rektor. Han efterträddes 1982 av den inte mindre karismatiske Bertil Krantz. Däremellan hade Thord Eriksson gjort ett inhopp som tillförordnad rektor under 1 ½ år.

1986 stod nya biblioteket färdigt och det gamla badhuset vid Solbergs Gränd blev tomt. Efter omfattande ombyggnation kunde musikskolan börja att bedriva sin undervisning i det här huset, för övrigt färdigbyggt 1924, från och med höstterminen 1988. Den officiella invigningen var dock den tolfte november samma år.

Rektor Bertil Krantz var verksam fram till 1996. Då gjorde skolans dåvarande studierektor, Jan Hallström ett ettårigt inhopp som rektor. 1997 tillträdde Stina Algesten tjänsten som fast rektor. Efter hennes frånfälle 1999 fick än en gång Jan Hallström vikariera ett år innan Max Thoursie började i augusti 2000. Max tjänstgjorde fram till januari 2011 då nuvarande musikledare Malin Linell tillträdde. Skolan bytte namn 2014 och heter numera Musikskolan i Arvika.

Skolan är idag väl representerad i västvärmlands kulturliv - hem för flera ensembler, orkestrar, körer och dylikt.

Hjälpte informationen på sidan dig?