Klässbols skola

Exteriör Klässbols skola

På Klässbols skola finns förskoleklass, årskurs 1-6 liksom fritidshem.

Ungefär två mil söder om Arvika vid Glafsfjordens strand på landsbygden finns Klässbols skola. På skolan arbetar pedagogerna i arbetslag från förskoleklass till årskurs 6. Skolan tar väl tillvara de möjligheter närmiljön ger med många aktiviteter hela året nära skolan. Fritidsverksamheten omfattar elever från 6 till 12 år. Hörnstenarna i verksamheten är ansvar, gemenskap, individualisering och arbetsglädje.

I Klässbol finns även en väl fungerande barnomsorg i förskolan Bäckleken samt Prästhögs föräldrakooperativ.

Policydokument

Hjälpte informationen på sidan dig?