Klässbols skola

Exteriör Klässbols skola

På Klässbols skola finns förskoleklass, årskurs 1-6 liksom fritidshem.

Ungefär två mil söder om Arvika vid Glafsfjordens strand på landsbygden finns Klässbols skola. På skolan arbetar pedagogerna i arbetslag från förskoleklass till årskurs 6. Skolan tar väl tillvara de möjligheter närmiljön ger med många aktiviteter hela året nära skolan. Fritidsverksamheten omfattar elever från 6 till 12 år. Hörnstenarna i verksamheten är ansvar, gemenskap, individualisering och arbetsglädje.

I Klässbol finns även en väl fungerande barnomsorg i förskolan Bäckleken samt Prästhögs föräldrakooperativ.

Policydokument

Schema

Schema för yngre barn publiceras inte på den externa webbplatsen. Vårdnadshavare och elever har tillgång till schema via Edlevo.

Hjälpte informationen på sidan dig?