Praktik i skolan

Det finns olika typer av praktik som ger arbetslivserfarenhet. Som elev kan du ha prao, göra APL eller LIA eller vara lärling inom ett yrke. Som lärarstudent ingår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i utbildningen.

Prao

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och görs under högstadiet. Praon är oftast den allra första gången en elev är ute på ett företag på egen hand och syftet är att ge eleverna kunskaper om arbetslivet i stort. Praon kan bli inkörsporten till en ung människas yrkesval - eller kanske en möjlighet att få ett sommarjobb.

Under praon får endast lättare och riskfritt arbete förekomma. Elevernas arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Praon ska inte betygsättas.

Eleverna söker sina egna platser som en träning i att ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling.

APL

På gymnasiets yrkesprogram görs arbetsplatsförlagt lärande. Under de tre år de går på gymnasiet gör eleverna minst 15 veckors APL.

APL ska ingå i de yrkeskurser som eleven läser och betygsätts. Praktiken ska ingå i företagets ordinarie arbetsuppgifter och följa vanliga arbetstider (även kvällar och helger), men max 40 timmar per vecka.

LIA (Lärande i Arbete)

Elever som går på eftergymnasiala utbildningar inom YH (yrkeshögskolans program och kurser) gör så kallade LIA-perioder. Antal veckor beror på utbildningens längd. Av de ett till tre år som utbildningen varar ska minst en tredjedel ska vara LIA under utbildningstiden. Eleverna är från 19 år och uppåt (finns ingen övre åldersgräns).

LIA:n ska vara en kunskapsprocess som ger ny förståelse och leder till nya handlingsmönster utifrån det man är med om och reflekterar över. Den ska betygsättas utifrån kursmålen.

Lärarpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av lärarutbildningen där lärarstudenter deltar i undervisning och möter elever, personal och föräldrar i olika sammanhang. Arvika kommun är ett partnerområde till lärarutbildningen på Karlstad universitet och det kommer också förfrågningar om VFU från andra högskolor och universitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?