Elevhälsa, extra stöd

person lyssnar på hjärtat med ett stetoskop

Elevhälsan i Arvika kommun är en stödresurs för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad grundskola/gymnasieskola i hela kommunen.

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsan arbetar för att alla elever ska må bra och ha en god arbetsmiljö.

Inom Elevhälsan finns skolhälsovården (skolsköterskor och skolläkare), skolkurator, kontaktperson hörselvård, skollogoped samt skolpsykolog. Verksamheten inom Elevhälsan är kostnadsfri och all personal har sekretess- och tystnadsplikt.

Särskilda behov, extra stöd

En del barn behöver mer stöd än andra för att klara skolarbetet. Behovet kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Det kan också handla om läs- och skrivsvårigheter. Varje barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Om eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogram och beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram kan överklagas.

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling kan också ha rätt till förskoleverksamhet/fritidshem. Detta finns beskrivet i skollagen.

Det är skolans ansvar att uppmärksamma barn och elevers behov av särskilt stöd, men om du som förälder känner oro för ditt barn ska du vända dig direkt till personal på skolan där ditt barn är elev. I första hand vänder du dig till ditt barns mentor, men du kan också vända dig till rektor eller någon av Elevhälsans personal.

Hjälpte informationen på sidan dig?