Särskola, anpassad skola

Hand håller i blyertspenna

Anpassad skola (som tidigare kallades särskola) finns till för de elever som inte når målen i grundskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller som på grund av en förvärvad hjärnskada fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. Detta regleras i Skollagen.

Anpassad skola består av anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Den nioåriga anpassade grundskolan är obligatorisk, medan alla som vill har rätt att gå i anpassad gymnasieskola.

Kommunen erbjuder också korttidstillsyn för skolungdom över 12 år som har behov av extra stöd enligt LSS (lagen om särskilt stöd).

Den som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning kan söka till "Särskild utbildning för vuxna".

Anpassad grundskola (grundsärskola)

Ämnen

Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever, men utifrån läroplanen för den anpassade grundskolan. Kursplaner styr verksamhetens innehåll, varje elev har en individuell plan för sina studier.

Ämnesområden (tidigare träningsskola)

Elever som läser ämnesområden har funktionsnedsättningar som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisning i ämnen. De eleverna läser istället fem olika ämnesområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en helhetsutveckling. De fem ämnesområdena är kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning och estetisk verksamhet. Eleverna har individuella studieplaner.

Grundsärskola finns på:
Kyrkebyskolan åk 1 t o m åk 6
Minnebergsskolan åk 7 t o m åk 9

Anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

Anpassad gymnasieskola består av nationella program och individuella program. De individuella programmen är anpassade till varje elevs förutsättningar. Varje elev har därför en individuell plan för sina studier.

Arvika kommun erbjuder anpassad gymnasieskola i samverkan med andra kommuner, främst Karlstad, som har ett stort utbud av nationella program. De Individuella programmen finns i Karlstad, men också på andra orter i Värmland. På flera orter finns ett särskilt boende som man bor på under sin skoltid. Var olika utbildningar finns i länet hittar du på webbplatsen www.gyansokan.se.

Arvika kommun erbjuder dig som väljer att läsa i Karlstad möjligheten att ansöka om särskild skolskjuts för dagliga resor till och från skolan, om du inte väljer att bo på utbildningsorten eller vill åka tåg.

Hjälpte informationen på sidan dig?