Modersmål, hemspåk

Allt fler barn och ungdomar växer upp i flerspråkiga familjer. Ett stöd i dessa barns och ungdomars utveckling är modersmålsverksamheten i förskola och skola.

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål. Undervisningen sker på eftermiddagstid, en timme per vecka. Föräldrar ansvarar själva för transport till och från undervisningen.

Arvika kommun erbjuder för närvarande modersmålsundervisning i följande språk; polska, tyska, albanska, arabiska, persiska/dari, tigrinja, thailändska och somaliska.

Vem kan få modersmålsundervisning?

I Arvika erbjuds modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever och man kan finna lämpliga lärare. För att skapa tillräckligt stora grupper samordnas modersmålundervisningen mellan flera skolor.

För de nationella minoritetsspråken romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli räcker det med att minst en elev söker modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning är inget nybörjarspråk utan barnet/eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska vara ett dagligt umgängesspråk. För minoritetsspråk gäller även att undervisning kan ges till barn/elever som inte talar språket hemma varje dag, detta gäller även adoptivbarn.

Hur ansöker du?

Ansökan modersmålsundervisning görs på särskild blankett som finns på samtliga skolor i Arvika kommun liksom på webbplatsen.

Du är välkommen att skicka en ansökan även i språk som för närvarande inte erbjuds - det är utifrån detta underlag som fler språk kan komma att erbjudas.

Om modersmålsundervisning

Sverige utvecklas alltmer till ett mångkulturellt land och blir därmed också av naturliga skäl flerspråkigt. Alltfler barn och ungdomar växer upp i flerspråkiga familjer. Ett stöd i dessa barns och ungdomars utveckling är modersmålsverksamheten i förskola och skola.

  • Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.
  • Modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning.
  • Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.
  • Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.
Hjälpte informationen på sidan dig?