Om grundskolan i Arvika kommun

Pojke i klassrum, pennor i förgrunden

Tiden från förskoleklass till årskurs 9 är en viktig del i det livslånga lärandet.

Alla barn i Sverige mellan 6 och 16 år är skolpliktiga. Grundskolans verksamhetsområde omfattar förskoleklass samt årskurs 1-9 (10) i grund- och särskola.

Grundskola

Grundskolan (årskurs 1-9) arbetar utifrån den nationella läroplanen och kursplaner för varje ämne. Eleverna ska tränas i att utveckla olika kunskapsförmågor och samtidigt möta och utveckla demokratiska värderingar och få möjlighet till inflytande och ansvar över sin egen skolgång.

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Verksamheten innebär en blandning av förskolans lärandepedagogik med språk och samspel i fokus samt skolans pedagogik mer inriktad mot ämnen.

Under våren det år som barnet fyller sex år skickas ett erbjudande om placering ut till vårdnadshavarna i respektive grundskolas upptagningsområde.

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 15 timmar per vecka. Den följer skolans läsårstider. Förskoleklasser finns på 13 av kommunens 15 grundskolor.

Arvika skolportal Edwise

Arvika skolportal Edwise är en mötesplats, informationskanal och en arbetsyta för all personal, alla elever och alla vårdnadshavare inom grundskolan i Arvika kommun.

Via Edwise/appen Edlevo finns möjlighet för dig som vårdnadshavare att få en större inblick och delaktighet i ditt barns skolgång genom att:

  • sjukanmäla ditt barn
  • se ditt barns frånvaro och bekräfta den (vissa skolor)
  • bli meddelad via e-post och sms om ditt barn anmäls frånvarande i skolan (vissa skolor)
  • läsa ditt barns omdömen inför utvecklingssamtal
  • boka utvecklingssamtal
  • ta del av information från mentorer och undervisande lärare
  • se ditt barns kalender/schema med prov, läxor och andra aktiviteter
  • kommunicera med mentorer, lärare och andra vårdnadshavare

Som vårdnadshavare får du inbjudan och information om detta av ditt barns mentor. Har du frågor kring detta så ställer du dessa till ditt barns mentor.

Digitalt verktyg till alla grundskoleelever

I Arvika kommun får alla elever i årskurs 4-9 ett digitalt verktyg att använda i skolarbetet. Verktyget underlättar även kommunikationen mellan skolan och hemmet. Efter årskurs 9 lämnas verktyget tillbaka till skolan.

Klagomål på verksamheten

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter, klagomål eller beröm bidrar till att utveckla verksamheten. Klagomål på verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola kan du skicka in till Lärande och stöd via en särskild blankett. Du kan också lämna synpunkter, komma med idéer eller ge ris som ros genom kommunens synpunktsformulär.

Hjälpte informationen på sidan dig?