Om grundskolan i Arvika kommun

Pojke i klassrum, pennor i förgrunden

Tiden från förskoleklass till årskurs 9 är en viktig del i det livslånga lärandet.

Alla barn i Sverige mellan 6 och 16 år är skolpliktiga. Grundskolans verksamhetsområde omfattar förskoleklass samt årskurs 1-9 (10) i grund- och särskola.

Grundskola

Grundskolan (årskurs 1-9) arbetar utifrån den nationella läroplanen och kursplaner för varje ämne. Eleverna ska tränas i att utveckla olika kunskapsförmågor och samtidigt möta och utveckla demokratiska värderingar och få möjlighet till inflytande och ansvar över sin egen skolgång.

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Verksamheten innebär en blandning av förskolans lärandepedagogik med språk och samspel i fokus samt skolans pedagogik mer inriktad mot ämnen.

Under våren det år som barnet fyller sex år skickas ett erbjudande om placering ut till vårdnadshavarna i respektive grundskolas upptagningsområde.

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 15 timmar per vecka. Den följer skolans läsårstider. Förskoleklasser finns på 13 av kommunens 15 grundskolor.

Portalen Edlevo

Arvika kommuns portal Edlevo är en mötesplats, informationskanal och en arbetsyta för all personal, alla elever och alla vårdnadshavare inom grundskolan i Arvika kommun.

Via appen Edlevo finns möjlighet för dig som vårdnadshavare att få en större inblick och delaktighet i ditt barns skolgång genom att:

  • sjukanmäla ditt barn
  • göra ledighetsansökan
  • se ditt barns frånvaro och bekräfta den
  • bli meddelad via avisering i appen om ditt barn anmäls frånvarande i skolan
  • ta del av ditt barns skriftliga omdömen inför utvecklingssamtal
  • boka utvecklingssamtal
  • ta del av information från skolan, mentorer och undervisande lärare
  • se ditt barns kalender/schema med prov, läxor och andra aktiviteter
  • kommunicera med mentorer, lärare och andra vårdnadshavare

Edlevo-appen för vårdnadshavare finns att ladda ner på App store (iOS) och Google Play (Android). Har du frågor kring detta så ställer du dessa till ditt barns mentor.

Digitalt verktyg till alla grundskoleelever

I Arvika kommun får alla elever i årskurs 4-9 ett digitalt verktyg att använda i skolarbetet. Verktyget underlättar även kommunikationen mellan skolan och hemmet. Efter årskurs 9 lämnas verktyget tillbaka till skolan.

Klagomål på verksamheten

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter, klagomål eller beröm bidrar till att utveckla verksamheten. Klagomål på verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola kan du skicka in till Lärande och stöd via en särskild blankett. Du kan också lämna synpunkter, komma med idéer eller ge ris som ros genom kommunens synpunktsformulär.

Hjälpte informationen på sidan dig?