Minnebergsskolan

Exteriör Minnebergsskolan

På Minnebergsskolan finns årskurs 7-9.

Minnebergsskolan ligger centralt i Arvika med närhet till bland annat Arvika Bibliotek och sim- och sporthall. Det är en högstadieskola anpassad efter varje elevs behov. Det finns trygga utrymmen för återhämtning, gemenskap, aktiviteter och relationsskapande. Skolans uppdrag är tydligt: här ska elever ska må bra och få utvecklas och lära sig.

Skolan är planerad så att eleverna har en tydlig tillhörighet, med så kallade hemvister. Detta betyder att eleverna har få förflyttningar över stora ytor och det skapar också bättre förutsättningar att ha många elever på skolan. Elever ska kunna välja att vara sociala med andra eller att ha möjlighet att ”dra sig undan” och återhämta sig. Matsalen är i två plan och det finns möjlighet för eleverna att äta i olika miljöer. På den övre våningen finnas det en tyst matsal för de som behöver lugn och ro.

Skolan är tillgänglig kognitivt och socialt genom en miljö som är intryckssanerad och stressreducerande. Minnebergskolan är också tillgänglig för elever med fysiska funktionsvariationer.

Minnebergsskolan togs i bruk höstterminen 2021. Elevråden, ungdomsråd, lärare, Elevhälsan och en arbetsgrupp för skolbibliotek är bara några av alla delaktiga som arbetade med hur verksamheten på bästa sätt skulle utformas i den nya skolan. Om du vill veta mer om projektet kan du kontakta dåvarande projektledaren Christian Persman via kommunens växel.

Studie- och yrkesvägledning

Du som går på Minnebergsskolan har tillgång till studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med vägledning inför dina val av framtida utbildnings- och yrkesvägar.

Information för åk 6

Föräldrar och elever i årskurs 6 inom Minnebergsskolans upptagningsområde inbjuds varje år till en informationsträff inför övergången till årskurs 7 på Minnebergsskolan.

Schema

Schemat för Minnebergsskolans alla klasser finns på webbplatsen. Välj vilken klass och period du är intresserad av i rullgardinsmenyn, när du öppnat "schemavisaren".

Sjukanmälan

Sjukanmälan för elev ska göras via skolans lärportal Edlevo. Mer information om Edlevo finns på webbplatsen.

Policydokument

Vill du ta del av skolans årliga plan mot kränkande behandling och trakasserier, kontaktar du skolans administratör.

Hjälpte informationen på sidan dig?