Glava skola

Exteriör Glava skola

På Glava skola finns förskoleklass, årskurs 1-6 liksom fritidshem.

Glava skola ligger i Glava tre mil sydväst om Arvika. Skolan består av förskoleklass och åk 1-6 samt fritidshemsverksamhet. Efter åk 6 fortsätter eleverna sin skolgång på Minnebergsskolan åk 7-9. Glava skola har cirka 75 elever. I anslutning till skolan finns förskolan Lönneberga med barn i åldern 1-5 år.

Inom en mils radie finns möjligheter till natursköna och kulturella upplevelser, exempelvis Glaskogen, Glafsfjorden, bronsåldersgrav och terassbosättning, Ramlekleven, Stora Gla och Gladisvall.

Policydokument

Vill du ta del av skolans årliga plan mot kränkande behandling och trakasserier, kontaktar du skolans administratör.

Schema

Schema för yngre barn publiceras inte på den externa webbplatsen. Vårdnadshavare och elever har tillgång till schema via Edlevo.

Hjälpte informationen på sidan dig?