Sulviks skola

Exteriör Sulviks skola

På Sulviks skola finns årskurs 4-6 liksom fritidshem.

Sulviks skola finns i Sulvik cirka 12 km väster om Arvika. På skolan går elever i årskurs 4-6. Här finns även fritidshemsverksamhet. Efter åk 6 fortsätter eleverna sin skolgång på Minnebergsskolan åk 7-9. Sulviks skola har för närvarande cirka 75 elever. I lokalerna finns utrymmen för samtliga ämnen i åk 4-6 inklusive slöjd och hem- och konsumentkunskap.

Närheten till skog och sjö är en tillgång. I skolans skolskog finns ett vindskydd med grillplats. Skolgården stimulerar till olika aktiviteter på rasterna.

Policydokument

Vill du ta del av skolans årliga plan mot kränkande behandling och trakasserier, kontaktar du skolans administratör.

Schema

Schema för yngre barn publiceras inte på den externa webbplatsen. Vårdnadshavare och elever har tillgång till schema via Edlevo

Hjälpte informationen på sidan dig?