Kontaktlista, Jössefors skola

Postadress
66. Jössefors skola
671 81 Arvika

Fransson, Anna
Rektor
Tfn 072-246 78 12
E-post anna.fransson@arvika.se

Walter, Lisa
Skolkurator
Tfn 0570-814 36
E-post lisa.walter@arvika.se

Nilsson, Gunilla
Skolsköterska
Tfn 0570-76 40 27
E-post gunilla.nilsson@arvika.se

Österberg, Jenny
Skoladministratör
0570-815 99
E-post jenny.osterberg@arvika.se

Förskoleklass-3 och Fritids

Tfn 070-101 45 31 (åk F-1)
Tfn 073-048 85 97 (åk 2-3)
Tfn 070-101 45 32 (fritids Safiren)
Tfn 072-540 16 45 (fritids Smaragden)

Avdiu Valir
Elevassistent
E-post valir.avdiu@arvika.com

Beri, Jina
Elevassistent
E-post jina.beri@arvika.com

Eriksson Liselott
Lärare 1-7
E-post liselott.eriksson@arvika.com

Fallberg-Räjert Annika
Elevassistent
E-post annika.fallberg-rajert@arvika.com

Fridén Sara
Lärare 1-3
E-post sara.friden@arvika.com

Göthberg Eriksen Hannah
Specialpedagog
E-post hannah.gothberg@arvika.com

Harries Simone
Lärare 1-7
E-post simone.harries@arvika.com

Hedenberg, Fredrik
Lärare 1-7
E-post fredrik.hedenberg@arvika.com

Holmström, Sofia
Fritidspedagog
E-post sofia.holmstrom@arvika.com

Kjönsberg Kaisa
Fritidspedagog
E-post kaisa.kjonsberg@arvika.com

Kihlstadius Jennie
Lärare 1-5
E-post jennie.kihlstadius@arvika.com

Krantz, Johan
Lärare Trä- och metallslöjd
E-post johan.krantz@arvika.com

Liljestrand Karolina
Fritidspedagog
E-post karolina.liljestrand@arvika.com

Lindqvist Nygren, Lina
Lärare 1-7
E-post lina.lindqvist@arvika.com

Olsson Camilla
Fritidspedagog
E-post camilla.olsson@arvika.com

Room, Cornelia
Fritidspedagog
E-post cornelia.room@arvika.com

Yousif Fawsieh
Lärare textilslöjd
E-post fawzieh.yousif@arvika.com

Hjälpte informationen på sidan dig?